Program

10. máj 2022

08:00 – 08:30
zasadanie Vedeckého výboru a zástupcov členov občianskeho združenia PSKD voľba laureáta ocenenia „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku za rok 2021“
08:00 – 09:00
registrácia účastníkov s občerstvením
09:00 – 09:40
úvodné príhovory hostí
09:40 – 12:00
1. BLOK prednášok s diskusiou

Dopravná politika ČR pre obdobie 2021-2027 s výhľadom do roku 2050 a revízia siete TEN-T
Luděk Sosna, Ministerstvo dopravy ČR
Aktuálny stav prípravy a realizácie projektov koľajovej dopravy financovaných cez fondy EÚ
Martin Bobula, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Podpora EIBG pre sektor železničnej dopravy
Gerd-Uwe Weller, EIB Group Representation in Slovakia
Financovanie dopravnej infraštruktúry v ČR z rozpočtu Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry a digitalizácie v dopravnej infraštruktúre
Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury, ČR
12:00 – 13:00
obed
13:00 – 15:30
2. BLOK prednášok s diskusiou

Aktuálne a plánované projekty rozvoja železničnej siete ŽSR
Miroslav Garaj, Železnice Slovenskej republiky
Investičné potreby ZSSK do roku 2030
Roman Koreň, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Skúsenosti a nové trendy vo zvyšovaní efektívnosti služieb železničnej nákladnej dopravy
Roman Gono, Peter Ihnát, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Možnosti rozvoja koľajovej dopravy v Banskobystrickom samosprávnom kraji a jej prepojenie do okolitých regiónov i do zahraničia
Miroslav Vyka, Banskobystrický samosprávny kraj

15:30 – 16:00
prestávka s občerstvením
16:00 – 18:00
3. BLOK prednášok s diskusiou (4-5)

Geografia času, Ako rýchlosť železníc umožňuje hospodársky rast a sociálnu rovnosť
Andrew McNaughton, University of Southampton, UK
Aktuálny stav prípravy vysokorýchlostných tratí v Českej republike
Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, státní organizace
Dopravná politika EU, aktuálne témy so vzťahom ku železnici
Libor Lochman, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Vysokorýchlostná železnica v Poľsku v rámci Železničného programu STH - stav, vývoj, nápady, súvislosti
Radosław Kantak, Centralny Port Komunikacyjny, Poľsko
Slovensko v Európskom priestore
Karol Martinček, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

18:00 – 18:30
prestávka
18:30 – 19:00
11. ročník slávnostného vyhlásenia výsledkov ocenenia „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku za rok 2021“
19:00 – 24:00
Spoločenský večer spojený s ochutnávkou vín

11. máj 2022

08:00 – 09:00
registrácia účastníkov s občerstvením
09:00 – 11:00
Cenovo efektívne zavádzanie systému ERTMS pre vedľajšie a regionálne trate
Vladimír Kampík, AŽD Praha s.r.o.
Diagnostika a monitoring inžinierskych stavieb
Peter Blažek, INSET s.r.o.
5 spôsobov, ako zlepšiť svoje postavenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti v roku 2022
Amir Levintal, Cylus, Izrael
Jeden a pol roka realizácie stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“
Mojmír Štefanec, Milan Kubala, Roman Skácel, VÁHOSTAV-SK, a.s.
Implementácia Inteligentného manažmentu železničnej kapacity (TTR) v Slovenskej republike
Jozef Dudák, Železnice Slovenskej republiky
Špecifiká návrhu trakčného vedenia zubačky Štrba-Štrbské Pleso
Jiří Pelc, SUDOP BRNO

11:00 – 12:00
diskusné fórum
12:00
záver konferencie, obed

Zmena programu vyhradená.

FaLang translation system by Faboba