Program

14. marec 2023

13:30 – 14:00
zasadnutie Vedeckého výboru a zástupcov členov občianskeho združenia PSKD voľba laureáta ocenenia „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku za rok 2022“

14:00 – 15:00
registrácia účastníkov

15:00 – 18:00
Diskusné fórum
Stratégia rozvoja železničnej dopravy na Slovensku do roku 2050

Účastníci diskusie:
Slavomír Podmanický, PSKD
Andrej Doležal, Ministerstvo dopravy SR
Radim Dvořák, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Lívia Vašáková, Úrad vlády SR
Ján Čelko, Žilinská univerzita v Žiline
Miloslav Havrila, Železnice Slovenskej republiky
Roman Koreň, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Roman Gono, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Ondrej Podolec, Milan Mladoniczký, PSKD

18:30 – 19:00
Galavečer s vyhlásením ocenení
Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy za rok 2022
Železničné stavby desaťročia 2012-2022

19:00 – 23:00
Spoločenský večer spojený s ochutnávkou vín

15. marec 2023

08:00 – 08:30
registrácia účastníkov s občerstvením

08:30 – 10:30
1.Blok prednášok s diskusiou

Rozvoj železniční dopravy v EÚ, koncept vysokorychlostních tratí v České republice
Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, štátna orgianizácia
Železničný program CPK ako integrátor vysokorýchlostných železníc v Strednej a Východnej Európe
Michał Strzelichowski, Jacek Zaremba CPK, Poľsko
Financovanie dopravy v ČR
Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury
Bude najväčší projekt vysokorýchlostnej železničnej infraštruktúry v Európe vôbec najzelenší?
John Downer, High Speed Rail Group, Veľká Británia
Európsky pohľad na rozvoj železničnej siete v rámci EU
Radek Čech, Správa železníc, štátna orgianizácia

10:30 – 11:00
prestávka s občerstvením

11:00 – 13:00
2.Blok prednášok s diskusiou

Dopad zmien stavebnej legislatívy na prípravu investícii ŽSR
Ivan Štecko, Železnice Slovenskej republiky
Železnice v Evropě - kam kráčíš?
Libor Lochman, Ministerstvo dopravy SR
Europe’s Rail – projekt evropské spolupráce
Vladimír Kampík, AŽD Praha
Inovatívne geotechnické a konštrukčné monitorovanie železničných tunelov a dopravnej infraštruktúry
Andrea Segalini, Univerzita di Parma, Taliansko
Nové električkové trate v Bratislavy
Marek Jašíček, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Porovnania produkcie emisií železničnou, cestnou a vodnou nákladnou dopravou v podmienkach SR
Martin Kendra, Žilinská univerzita v Žiline

13:00 - 13:15
Záver konferencie

13:15
Obed s darčekom

Zmena programu vyhradená.

FaLang translation system by Faboba