Termín
10. – 11. máj 2022
Miesto
konania
Hotel DoubleTree by Hilton

Trnavská cesta 27/A,
831 04 Bratislava, SK


Medzinárodná odborná konferencia Fórum koľajovej dopravy je významnou udalosťou v kalendári medzinárodného železničného odvetvia. Každoročne sa na podujatí stretávajú zástupcovia európskych inštitúcií, železničných spoločností a manažérov infraštruktúry, ministerstiev i akademickej obce z krajín V4 a ostatných členských štátov EÚ.

Fórum koľajovej dopravy ponúka priestor pre nové informácie, diskusiu a výmenu odborných názorov a skúseností v oblasti rozvoja, investícií a noviniek v železničnej a mestskej koľajovej doprave, ako aj možnosť hľadania riešení vo vzťahu na potreby obcí, miest, krajov a regiónov pri integrácii a cezhraničnej koordinácii dopravy.

V moderných a prosperujúcich krajinách sú dnes železnice veľmi efektívnym nástrojom pri odbremeňovaní cestnej dopravy, ktorá je v mnohých prípadoch preťažená a zaťažujúca životné prostredie. Železničná doprava sa preto stáva kľúčovou dopravnou platformou Európy vzhľadom na jej predpoklady pre kvalitné a efektívne fungovanie ekonomiky i celej spoločnosti.

Stratégiou Európskej únie je vytvoriť zodpovedajúci medzinárodný dopravný systém, kde bude železničná doprava hrať kľúčovú úlohu. Dôležitými nástrojmi pre naplnenie stratégie sú skvalitnenie technických parametrov, zvýšenie technickej vybavenosti, integrácia moderných a progresívnych prvkov, inovácia zabezpečovacích systémov, systémov riadenia dopravy. Veľmi dôležitým prvkom pre vytvorenie fungujúcej infraštruktúry je aj naplnenie požiadavky rozšírenia a prepojenia železničnej cesty smerom ku krajinám strednej a východnej Európy, kde ešte stále chýba kvalitná homogénna dopravná sieť a potrebné rýchle medzinárodné prepojenia.

Cieľom medzinárodnej odbornej konferencie Fórum koľajovej dopravy je poukázať na pretrvávajúce rozdiely medzi jednotlivými európskymi regiónmi a hľadanie spoločnej cesty, ktorá by pomohla napĺňať stratégiu Európskej únie v rámci rozvoja kvalitnej železničnej dopravnej siete a znižovania negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Počas prvého dňa konferencie odznejú príspevky na kľúčové témy týkajúce sa dopravných politík, stratégie a financovania, koľajovej dopravy, harmónie priestoru a demografie, inteligentnej dopravnej infraštruktúry / BIMu. Počas druhého dňa konferencie sa uskutoční obľúbené diskusné fórum, ktorého hlavnými témami budú najdôležitejšie otázky týkajúce sa rozvoja, možností financovania a zatraktívnenia železničnej a mestskej koľajovej dopravy. Na otázky z pléna budú odpovedať kompetentní zástupcovia štátnej správy a verejnej samosprávy.

Organizátori pozývajú počas prvého dňa konferencie účastníkov na spoločenský večer, ktorý vyvrcholí jedenástym tradičným vyhlásením prestížneho ocenenia „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku za rok 2021“.

Témy konferencie:

  • Dopravné politiky, stratégia a financovanie
  • Koľajová doprava, harmónia priestoru a demografie
  • Inteligentná dopravná infraštruktúra / Building Information Modelling

Témy diskusného fóra:

  • Predmetom diskusného fóra bude aktuálna tematika z oblasti železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku a v EÚ.