Záštita konferencie:

 • Jozef Ráž, minister dopravy SR
 • Ján Čelko, rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 • Oliver Moravčík, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • Peter Mésároš, rektor Technickej univerzity v Košiciach

Témy konferencie:

 • Programové vyhlásenie vlády SR 2023 – 2027, oblasť dopravy a výstavby
 • Vysokorýchlostné trate vers. modernizácia koridorov na rýchlosť do 200 km/h
 • Stratégia rozvoja železničnej dopravy na Slovensku do roku 2030 a 2050
 • Technický a technologický progres v železničnej doprave

Príspevky:

 • Koncept rozvoja železníc na Slovensku
  Ondrej Podolec, PSKD(SK)
 • Naplňování dopravní politiky EU v ČR
  Radek Čech, SŽ (CZ)
 • Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v roce 2024 v ČR
  Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury (CZ)
 • Probíhající standardizace v Europe´s Rail
  Vladimír Kampík, AŽD Praha (CZ)
 • Developments in the UK Rail Network
  Finian Lane-Williams, Department for Transport (GB)
 • The Intelligent Client model in UK Rail Projects
  Isabella Lawson, RIA (GB)
 • Dopravní sektorová stratégie 3.fáze
  Luděk Sosna, MD (CZ)
 • Dopady „rýchlej liberalizácie“ dopravy
  Libor Lochman, dopravný expert (CZ)
 • Railway Operation – The Swiss Way
  Markus Montigel, (CH)
 • Železničný program CPK ako potenciál pre rozvoj železničnej infraštruktúry v Poľsku
  Jacek Zaremba, CPK (PL)

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 10
 • Počet účastníkov: 194
 • Z toho zahraniční účastníci: z 8 krajín (V. Británia, Švajčiarsko, Rakúsko, Fínsko, Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko)


Záštita konferencie:

 • Doležal Andrej, minister, Ministerstvo dopravy SR
 • Čelko Ján, rektor, Žilinská univerzita v Žiline
 • Kmeť Stanislav, rektor, Technická univerzita v Košiciach
 • Moravčík Oliver, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Šucha Vladimír, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Témy konferencie:

 • Stratégia rozvoja železničnej dopravy na Slovensku do roku 2050
 • Vysokorýchlostné trate vers. modernizácia koridorov na rýchlosť do 200 km/h
 • Technický a technologický progres v železničnej doprave
 • Integrácia verejnej osobnej dopravy – komplexné a efektívne riešenia

Príspevky:

 • Stratégia rozvoja železničnej dopravy na Slovensku do roku 2050
  Ondrej Podolec, PSKD
 • Rozvoj železniční dopravy v EÚ, koncept vysokorychlostních tratí v České republice
  Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, štátna orgianizácia
 • Železničný program CPK ako integrátor vysokorýchlostných železníc v Strednej a Východnej Európe
  Michał Strzelichowski, Jacek Zaremba CPK, Poľsko
 • Financovanie dopravy v ČR
  Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury
 • Bude najväčší projekt vysokorýchlostnej železničnej infraštruktúry v Európe vôbec najzelenší?
  John Downer, High Speed Rail Group, Veľká Británia
 • Európsky pohľad na rozvoj železničnej siete v rámci EU
  Radek Čech, Správa železníc, štátna orgianizácia
 • Dopad zmien stavebnej legislatívy na prípravu investícii ŽSR
  Ivan Štecko, Železnice Slovenskej republiky
 • Železnice v Evropě - kam kráčíš?
  Libor Lochman, Ministerstvo dopravy SR
 • Europe’s Rail – projekt evropské spolupráce
  Vladimír Kampík, AŽD Praha
 • Inovatívne geotechnické a konštrukčné monitorovanie železničných tunelov a dopravnej infraštruktúry
  Andrea Segalini, Univerzita di Parma, Taliansko
 • Nové električkové trate v Bratislavy
  Marek Jašíček, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
 • Porovnania produkcie emisií železničnou, cestnou a vodnou nákladnou dopravou v podmienkach SR
  Martin Kendra, Žilinská univerzita v Žiline

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 12
 • Počet účastníkov: 206
 • Z toho zahraniční účastníci: 6 krajín


Záštita konferencie:

 • Budaj Ján, minister, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Doležal Andrej, minister, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Jandačka Jozef, rektor, Žilinská univerzita v Žiline
 • Kmeť Stanislav, rektor, Technická univerzita v Košiciach
 • Moravčík Oliver, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Šucha Vladimír, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Témy konferencie:

 • Koľajová doprava – rýchla, bezkolízna, bezpečná, komfortná a najekologickejšia forma dopravy, financovanie jej rozvoja je prioritou EÚ
 • Železničná doprava na Slovensku, stratégia a plán jej rozvoja v kontexte krajín V4 a EÚ
 • Vysokorýchlostné trate – aktuálna sieť v EÚ, v štátoch V4, ich potenciál pre rozvoj veľkých mestských aglomerácií a regiónov
 • Dostupnosť, rýchlosť, bezpečnosť a komfort koľajovej dopravy:
  • budúcnosť v osobnej doprave
  • integrácia železničnej dopravy s MHD, s prímestskou autobusovou dopravou
  • park & ride
 • Revitalizácia a modernizácia regionálnych tratí
 • Technický rozvoj železničnej dopravy – trendy v EÚ
 • Diagnostika, monitoring, digitálne inžinierstvo

Príspevky:

 • Dopravná politika ČR pre obdobie 2021-2027 s výhľadom do roku 2050 a revízia siete TEN-T
  Luděk Sosna, Ministerstvo dopravy ČR
 • Aktuálny stav prípravy a realizácie projektov koľajovej dopravy financovaných cez fondy EÚ
  Martin Bobula, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Podpora EIBG pre sektor železničnej dopravy
  Gerd-Uwe Weller, EIB Group Representation in Slovakia
 • Financovanie dopravnej infraštruktúry v ČR z rozpočtu Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry a digitalizácie v dopravnej infraštruktúre
  Zbyněk Hořelica, Štátny fond dopravnej infraštruktúry, ČR
 • Aktuálne a plánované projekty rozvoja železničnej siete ŽSR
  Miroslav Garaj, Železnice Slovenskej republiky
 • Investičné potreby ZSSK do roku 2030
  Roman Koreň, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Skúsenosti a nové trendy vo zvyšovaní efektívnosti služieb železničnej nákladnej dopravy
  Roman Gono, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
 • Možnosti rozvoja koľajovej dopravy v Banskobystrickom samosprávnom kraji a jej prepojenie do okolitých regiónov i do zahraničia
  Miroslav Vyka, Banskobystrický samosprávny kraj
 • Geografia času, Ako rýchlosť železníc umožňuje hospodársky rast a sociálnu rovnosť
  Andrew McNaughton, University of Southampton, UK
 • Aktuálny stav prípravy vysokorýchlostných tratí v Českej republike
  Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, státní organizace
 • Dopravná politika EU, aktuálne témy so vzťahom ku železnici
  Libor Lochman, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Vysokorýchlostná železnica v Poľsku v rámci Železničného programu STH - stav, vývoj, nápady, súvislosti
  Radoslaw Kantak, Centralny Port Komunikacyjny, Poľsko
 • Slovensko v Európskom priestore
  Karol Martinček, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Cenovo efektívne zavádzanie systému ERTMS pre vedľajšie a regionálne trate
  Vladimír Kampík, AŽD Praha s.r.o.
 • Diagnostika a monitoring inžinierskych stavieb
  Peter Blažek, INSET s.r.o.
 • 5 spôsobov, ako zlepšiť svoje postavenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti v roku 2022
  Amir Levintal, Cylus, Izrael
 • Jeden a pol roka realizácie stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“
  Mojmír Štefanec, VÁHOSTAV-SK, a.s.
 • Implementácia Inteligentného manažmentu železničnej kapacity (TTR) v Slovenskej republike
  Jozef Dudák, Železnice Slovenskej republiky
 • Špecifiká návrhu trakčného vedenia zubačky Štrba-Štrbské Pleso
  Jiří Pelc, SUDOP BRNO

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 19
 • Počet účastníkov: 180
 • Z toho zahraniční účastníci: 6 krajín


Témy konferencie:

 • Plán obnovy a rozvoja železničnej dopravy na Slovensku na roky 2021 – 2026 (2050)
 • Dlhodobá stratégia, nevyhnutné posilnenie pozície koľajovej dopravy v Dopravnej politike Slovenska, nastavenie priorít
 • Ambície železnice v technickom rozvoji
 • Doterajšie úspechy v modernizácii

Fórum koľajovej dopravy sa uskutočnil netradične v „malej forme“ bez zahraničnej účasti. Po dvojročnej nútenej pauze Fórum koľajovej dopravy bol opäť výbornou príležitosťou na odbornú diskusiu na aktuálne témy, o technickom rozvoji a smerovaní železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku.

Na konferencii sme privítali predstaviteľov Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva životného prostredia SR, zastúpenie EK na Slovensku, predsedov samosprávnych krajov, viacerých primátorov miest, predstaviteľov Technických univerzít z Košíc, Žiliny a Bratislavy, generálnych riaditeľov Železničných spoločností, dopravných podnikov, predstaviteľov stavebných, dodávateľských, konzultačných a projektových spoločností.

Súčasťou konferencie bolo tradičné, slávnostné predstavenie nominovaných osobností v železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku a odovzdanie ocenenia novému laureátovi za rok 2020, ktorým sa stal pán Bc. Milan Kubiček.Záštita konferencie:

 • Érsek Árpád, minister, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Jandačka Jozef, rektor, Žilinská univerzita v Žiline
 • Kmeť Stanislav, rektor, Technická univerzita v Košiciach
 • Redhammer Robert, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Témy konferencie:

 • Stratégie, financovanie a dlhodobé ciele dopravnej politiky Slovenska, regiónu V4 a EÚ
 • Rozvoj koľajovej dopravy, vers. životné prostredie, urbanizmus a demografický vývoj – aspekty ovplyvňujúce koncepciu
 • Smart city a smart železničná doprava / BIM – jedinečná forma prípravy, realizácie a prevádzky dopravnej infraštruktúry

Príspevky:

 • Projekty financované z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
  Juraj Méry, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Aktuálny stav a smerovanie ZSSK
  Filip Hlubocký, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Terminály intermodálnej prepravy
  Paulína Szentesi, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 • Podporovanie budúceho vývoja železníc na Slovensku: princípy a fakty, ktoré sú základom vývoja projektov
  György Bessenyei, Neri Di Volo, Európska investičná banka, JASPERS
 • Štúdia realizovateľnosti železničného uzla Bratislava – aktuálny stav
  Ondrej Podolec, REMING CONSULT a.s.
 • Modernizácia železničnej trate Viedeň / Stadlau - Bratislava v Rakúsku ako súčasť Baltsko-jadranského koridoru
  Florian Bachl, ÖBB Infra, Jürgen Paar, ILF Consulting Engineers Austria, Bernhard Kohl, ILF Consulting Engineers Austria
 • Rozšírenie metra v Štokholme
  Tomáš Staněk, iNGs s.r.o.
 • Príprava projektov železničnej infraštruktúry pre obdobie 2021 – 2027
  Luděk Sosna, Ministerstvo dopravy Českej republiky
 • Financovanie rozvoja dopravy v Čechách
  Zbyněk Hořelica, Státni fond dopravní infrastruktury
 • Strategické cíle SŽDC v rámci rozvoje železniční infrastruktury
  Mojmír Nejezchleb, Správa železniční dopravní cesty, státni organizace
 • Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá
  Ján Kušnír, REMING CONSULT a.s.
 • Modernizácia trati Rokycany-Plzeň, tunely Ejpovice
  Štefan Ivor, Metrostav a.s.
 • Posudzovanie projektov z hľadiska dopadov zmeny klímy
  Monika Vyskupová, REMING CONSULT a.s.
 • Kolejová vozidla a jejich připravenosť na budoucí infrastrukturu
  Jaromír Jelínek, ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • Kolejový absorber hluku s funkcí retence vody BRENS STERED
  Jan Eisenreich, BRENS EUROPE, a.s., Milan Kamenický, Euroakustik, s.r.o.
 • Integrácia železníc a jej význam pre udržateľnú dopravu v regiónoch
  Marek Modranský, Inštitút verejnej dopravy
 • Smart digitálne železničné systémy
  Pietro Zingarelli, Ramboll, Dánsko
 • Požiadavky na budúce dostupné železničné stanice – férové stanice projektu Shift2Rail
  Takeru Shibayama, Technická univerzita vo Viedni
 • Smart city a smart železničná doprava
  Fabrizio De Rossi, Ansaldo STS S.p.A. Italy
 • Implementácia BIM na Slovensku
  Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko
 • BIM, revolučná či evolučná zmena práce geodeta?
  Jozef Kožár, Tomáš Janeček, Martin Skukalík, GEO-KOD, s.r.o.
 • Využití BIM při přípravě a realizaci infrastrukturních staveb
  Martin Hudec, ŠTOR CAD – GRAITEC s.r.o.
 • Železničné stanice ako súčasť koncepcie Smart city
  Ľubica Vitková, Fakulta architektury STU Bratislava

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 23
 • Počet účastníkov: 240
 • Z toho zahraniční účastníci: 7 krajín


Záštita konferencie:

 • Érsek Árpád, minister, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Čorejová Tatiana, rektorka, Žilinská univerzita v Žiline
 • Kmeť Stanislav, rektor, Technická univerzita v Košiciach
 • Redhammer Robert, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Témy konferencie:

 • Princípy a dlhodobé ciele dopravnej politiky v regióne V4
  Financovanie dopravnej infraštruktúry po roku 2020
 • Integrácia verejnej osobnej dopravy
  SmartCity
 • Konkurencieschopnosť a výzvy pre železničnú dopravu / Železnica pre ľudí

Príspevky:

 • Železnice v 21. storočí – kam smeruje železničný sektor v Európe?
  Filip Hlubocký, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Nástroje financovania dopravy Európskej investičnej banky
  Maja Rogińska, Európska investičná banka
 • Ako zvýšiť atraktívnosť železnice pre zákazníkov?
  Libor Lochman CER
 • Úloha Európskej železničnej agentúry v rámci 4.železničného balíka: Revolúciou k evolúcii
  Christopher CARR, European Union Agency for Railways
 • Vízia pre cestujúcich - ako dodávať prepravu svetovej kvality
  Enrico Trapazzo, Italian Railways Group - International Projects
 • Financování dopravní infrastruktury v ČR v roce 2018 a zavádění BIM
  Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury
 • Aktuálny stav štúdie realizovateľnosti železničného uzla Bratislava
  Ondrej Podolec, REMING CONSULT a.s., Milan Mladoniczky, AM SUDOP, s.r.o.
 • Integrácia koľajovej dopravy v území na príklade Petržalskej radiály – úlohy samosprávy v procese
  Želmíra Greifová, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Ingrid Konrád, hlavná architektka, Hl. mesto SR Bratislava
 • Inteligentné mesto je mesto v kontexte alebo ako posunúť mesto o 10 rokov vpred
  Martin Noskovič, ALAM s.r.o.
 • Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR
  Luděk Sosna, Ministerstvo dopravy Českej republiky
 • ERTMS: Prečo je to dobré a ako urýchliť implementáciu
  György Bessenyei, Európska investičná banka, JASPERS
 • Technicko - provozní studie - technická řešení VRT návrhová řešení ENE a CCS
  Petr Lapáček - SUDOP PRAHA a.s.
 • Veľké ambície pre železnicu – vízia UNIFE
  Nicolas Furio, UNIFE – The European Rail Industry
 • Strategické a rozvojové zámery ŽSR
  Peter Šišolák, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 • Národná dopravná karta
  Milan Hric, Železničná spoločnosť Slovensko a.s.
 • Aktuální stav přípravy a realizace investic na železniční infrastruktuře ČR
  Mojmír Nejezchleb, Správa železniční dopravní cesty
 • Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá vo výstavbe
  Martin Kardoš, REMING CONSULT a.s.
 • Zvyšovanie efektívnosti služieb železničnej dopravy pomocou nástrojov pre podporu rozhodovania
  Peter Márton, Žilinská univerzita v Žiline, Sanjin Milinkovic, Ivan Belosevic, Norbert Palovic, University of Belgrade

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 18
 • Počet účastníkov: -
 • Z toho zahraniční účastníci: -


Záštita konferencie:

 • Érsek Árpád, minister, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Čorejová Tatiana, rektorka, Žilinská univerzita v Žiline
 • Kmeť Stanislav, rektor, Technická univerzita v Košiciach
 • Redhammer Robert, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Témy konferencie:

 • Princípy a dlhodobé ciele dopravnej politiky EÚ
 • Konkurencieschopnosť a výzvy pre železničnú dopravu
 • Železnica pre ľudí

Príspevky:

 • Aktuálny stav prípravy a realizácie projektov koľajovej dopravy financovaných cez fondy EÚ
  Michal Dekánek, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Strategické riadenie a plánovanie – Národný infraštruktúrny plán
  Kvetoslav Kmec, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 • Podporovanie železnice prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti: pohľad EÚ
  Elisabeth Hochhold, Európska komisia
 • Strategické opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti železnice
  Libor Lochman, CER
 • Příprava realizace investic na železniční dopravní infrastruktuře ČR v letech 2016 a 2017, výhled na další roky
  Mojmír Nejezchleb, Správa železniční dopravní cesty
 • Systém financování dopravní infrastruktury v ČR z rozpočtu SFDI
  Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury
 • Cesta od princípov a cieľov dopravnej politiky EÚ k činom pre železničných užívateľov
  György Bessenyei, Európska investičná banka, JASPERS
 • Aké sú očakávania cestujúcich?
  Trevor Garrod, European Passengers´ Federation
 • Možnosti rozširovania Nosného systému MHD v centre mesta Bratislavy
  Tibor Schlosser, Enikö Pomichal, Matúš Borš, Gabriel Bálint, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • "Spackaná električka" alebo Súvislosti od myšlienky ku kolaudácii
  Ján Kušnír, REMING CONSULT a.s.
 • Mobilné riešenia a technológie v modernom železničnom procese
  Nino Cingolani, Ferrovie dello Stato Italiane Spa
 • Regionálne električkové projekty v Hornom Rakúsku – na mieru šité riešenia pre cestujúcich
  Bernhard Kohl, ILF Consulting Engineers
 • Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu 25 kV ve vazbě na priority programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE
  Petr Lapáček, Jaroslav Peroutka, SUDOP PRAHA a.s.
 • Shift2Rail Joint Undertaking – ciele, možnosti, aktivity
  Tatiana Kováčiková, Žilinská univerzita
 • Mobility 4.0
  Victor Baburin, Skyway Technologies Co.
 • Rekonstrukce tunelu Alter – Kaiser - Wilhelm v Německu
  Jiří Patzák, Subterra a.s.
 • Kolejová vozidla
  Jaromír Jelínek, ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • Pružnosť koľajového zvršku a Manažment životného cyklu LCC ako trvalo udržateľná stratégia údržby koľajových tratí
  Tibor Roth, Iveta Dančejová, Tomáš Roth, HYDROBETON, s.r.o.
 • Cenový vývoj v českém stavebnictví
  Jiří Mandík, FRAM Consult a.s.
 • Dlhodobé porovnanie českého a slovenského manažéra železničnej infraštruktúry a štátneho dopravcu v osobnej železničnej doprave v svetle ich výročných správ
  Jiří Kubáček

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 20
 • Počet účastníkov: -
 • Z toho zahraniční účastníci: -


Záštita konferencie:

 • Ján Počiatek, minister, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Tatiana Čorejová, rektorka, Žilinská univerzita v Žiline
 • Stanislav Kmeť, rektor, Technická univerzita v Košiciach
 • Robert Redhammer, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Témy konferencie:

 • Rozvoj železničnej dopravy v EÚ a na Slovensku v období 2014 – 2020
 • Konkurencieschopnosť a výzvy pre železničnú dopravu
 • Integrácia verejnej osobnej dopravy a cezhraničné prepojenia

Príspevky:

 • Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 preberá štafetu po veľkom úspechu Operačného programu Doprava 2007 - 2013
  Denisa Žiláková, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Spôsoby financovania dopravnej infraštruktúry v rámci CEF a EFSI
  Stephane Ouaki, Európska komisia, DG MOVE
 • Priority európskych železníc v nasledujúcom období
  Libor Lochman, CER - Spoločenstvo európskych železníc a manažérov infraštruktúry
 • Čo možno urobiť pre zvýšenie konkurencieschopnosti európskych železníc?
  Josef Doppelbauer, ERA - Európska železničná agentúra
 • Připravované projekty modernizace železniční sítě ČR na období OPD2 a CEF
  Mojmír Nejezchleb, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Výzvy a rozvojové ciele na konkurenčnom dopravnom trhu
  Edyta Jaszczuk, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Medzinárodná prax pri analýze možností riešenia železničných investičných projektov
  György Bessenyei, Európska investičná banka, JASPERS
 • Štúdia realizovateľnosti železničnej trate Čierna nad Tisou - Košice – Žilina, postup pri zostavení a výbere variantov pre záverečné hodnotenie.
  Ondrej Podolec, Peter Harabín, REMING CONSULT a.s.
 • Studie proveditelnosti železničních staveb v roce 2015
  Luděk Sosna, Ministerstvo dopravy Českej republiky
 • Historie projektů modernizace tranzitních železničních koridorů v EU a v ČR
  Jiří Mandík, FRAM Consult a.s.
 • Kvalitná železničná infraštruktúra – základný predpoklad rozvoja železničnej nákladnej dopravy v SR
  Ján Simčo, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
 • Manažment a riešenia mobility v modernom železničnom systéme
  Nino Cingolani, Ferrovie dello Stato Italiane
 • Riešenie pre Bratislavu? Koľajová doprava.
  Ján Kušnír, Peter Hvizdoš, Jozef Valo, REMING CONSULT a.s.
 • Infraštruktúra električkovej dopravy v meste Košice a jej modernizácia
  Ján Tóth, Alojz Filipek, SUDOP Košice a.s.
 • Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto
  Ivan Grisa, Miroslav Váňa, SUDOP PRAHA a.s.
 • Nová vysokorýchlostná železničná trať Viedeň - St. Pölten. Realizácia komplexného železničného projektu
  Bernhard Kohl, ILF Consulting Engineers Austria GmbH Reinhold Hödl, ÖBB Infrastruktur AG
 • Nové železničné spojenie Drážďany – Praha
  Michal Babič, Jan Šulc, Mott MacDonald CZ
 • Desaťročia skúseností s genézou koľajovej dopravy v Bratislave
  Ľudovít Horváth, DOPRAVOPROJEKT a.s.

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 18
 • Počet účastníkov: 270
 • Z toho zahraniční účastníci: 60


Záštita konferencie:

 • Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline
 • Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach

Príspevky:

 • Aktuálny stav modernizácie železničnej infraštruktúry a verejnej osobnej koľajovej dopravy podporovanej Európskou úniou na prelome programovacích období 2007-2013 a 2014-2020
  Žiláková Denisa, MDVaRR (SK)
 • Aktuálny rozvoj železničnej infraštruktúry na Slovensku podporovanej Európskou úniou v programovom období 2014 – 2020
  Žiláková Denisa, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, SK
 • Horizont 2020 - Aktivity spoločného podniku Shift2Rail
  Magdechová Katarína, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneo rozvoja SR, SK
 • Rýchle spojenia v platných koncepčných dokumentoch
  Sosna Luděk, Sedmidubský Vít, Ministerstvo dopravy České republiky, CZ
 • Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, 4.,5. etapa
  Koval Petr, STRABAG s.r.o.; Nižňan Jozef, REMING CONSULT a.s., SK
 • Vysokorychlostní tratě v ČR a jejich umístění do území
  Vachtl Martin, SUDOP PRAHA a.s., CZ
 • Analýza investičných nákladov projektov železničnej infraštruktúry
  György Bessenyei, Európska investičná banka, EU
 • Rehabilitace železniční dopravy ve střední a východné Evropě - program spolupráce
  Plášek Otto, Vysoké učení technické v Brně, CZ
 • Prechod na trakčné napájacie napätie 25 kV v uzle Žilina
  Kotúčová Gabriela, REMING CONSULT a.s.,SK; Ambrož Marek, RPE, s.r.o., CZ
 • Příprava tratí rychlých spojení v České republice
  Binko Marek, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, CZ
 • Proces výberu trasy za účasti dotknutých záujmových skupín pre projekt regionálnej električky v centrálnej oblasti Horného Rakúska
  Kohl Bernhard, Gisela Riener-Kutzler , ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH; Heide Birngruber, Amt der OÖ Landesregierung; Klaus Hölzl, Schiene OÖ GmbH, AT
 • Integrácia verejnej osobnej dopravy v regióne východné Slovensko
  Olexa Ladislav, Košický samosprávny kraj, SK
 • Štandardizácia koľajového zvršku električkových dráh v náväznosti na ochranu a podporu verejného zdravia
  Červenka Peter, REMING CONSULT a.s.; Pechancová Lenka, Šimo Ján, Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., SK
 • Úloha UIC pri vytváraní atraktívnejšej, konkurencieschopnejšej a spoľahlivejšej železničnej nákladnej prepravy
  Kopp Miklós, UIC, EU
 • Čierna nad Tisou, prekládkový komplex "Východ"
  Frko Marian, BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.; Filipek Alojz, SUDOP Košice a.s., SK
 • Preprava euroázijských tovarových tokov a jej vplyv na európsky dopravný systém
  Stolárik František, Hladký Jaromír, Dopravno – vedecká spoločnosť, SK
 • Bezpečnostné opatrenia na priecestiach
  Todorov Stoyo, Univerzita architektúry, stavebníctva a geodézie, BG
 • AŽD Praha na Slovensku
  Martínek Jiří, AŽD Praha, s.r.o., CZ

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 18
 • Počet účastníkov: 270
 • Z toho zahraniční účastníci: 60


Záštita konferencie:

 • Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • Rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 • Rektor Technickej univerzity v Košiciach
 • Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Témy konferencie:

 • Dopravná politika a rozvoj železničnej dopravnej infraštruktúry v EU a na Slovensku v plánovacom období 2014 až 2020.
 • Stav modernizácie konvenčných tratí a výstavby vysokorýchlostných tratí v EÚ a na Slovensku. Aktuálna koncepcia modernizácie a zmeny v sieti TEN-T.
 • Interoperabilita a realita jej aplikácie v jednotlivých železničných správach a u prepravcov.
 • Verejná osobná doprava vo veľkých európskych mestských aglomeráciách a jej integrácia.

Príspevky:

 • Aktuálny stav modernizácie železničnej infraštruktúry a verejnej osobnej koľajovej dopravy podporovanej Európskou úniou na prelome programovacích období 2007-2013 a 2014-2020
  Žiláková Denisa, MDVaRR (SK)
 • Dopravné stratégie – priority v investíciách do železníc v krajinách strednej a východnej Európy
  Bessenyei György, Európska investičná banka (EU)
 • Strategické dokumenty v Českej republike
  Sosna Luděk, MDČR (CZ)
 • Služby osobnej koľajovej dopravy - ako čeliť výhliadkam konkurenčných trhov z rakúskej perspektívy
  Steininger Gotthard, Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológie (AT)
 • Hlavná stanica vo Viedni - z pohľadu generálneho projektanta
  Werner Helmut, Werner Consult (AT)
 • Analýzy a modely pre integrovaný multimodálny dopravný systém v regióne Viedeň - Bratislava
  Bezák Bystrík, Emberger Günter, Ľos Peter, Ripka Ivan (SK, AT)
 • Stratégia integrovanej koľajovej dopravy v Bratislave - prečo Nosný systém MHD a možnosti jeho riešenia v urbanizovanom priestore?
  Schlosser Tibor, Hlavné mesto SR (SK)
 • Mestská železnica ako chrbtica systému hromadnej dopravy juhovýchodného sektoru Prahy
  Hájek Karel, ČVUT Praha (CZ)
 • Električková trať v Zaragoze na hrane medzi dizajnom a architektúrou
  Hegmon Radek, Novotný Bohumil, mmcite+, a.s. (CZ)
 • Revitalizácia a obnovenie prevádzky na trati Hrušovany u Brna - Židlochovice a jej zapojenie do IDS JMK
  Jacura Martin, Bartoš Vít, Landa Jiří, Zapadlo Jiří ČVUT FD Praha (CZ)
 • Riadenie integrovanej dopravy v Budapešti
  Horváth Balázs, Széchenyi István Univerzita Győr (HU)
 • Systém integrovanej dopravy v juhomoravskom kraji
  Horský Jiří, KORDIS (CZ)
 • Modernizácia železničnej trate na Liptove a vízia do budúcnosti
  Kušnír Ján, REMING CONSULT (SK)
 • Počiatočné fázy projektovej prípravy - kľúč k úspešnému železničnému projektu
  Kohl Bernhard, Leitner Gregor, ILF Consulting Engineers (AT)
 • Modernizácia železničného uzla Žilina
  Kardoš Martin, Loj Karol, REMING CONSULT (SK)
 • Modernizácia železničnej siete Českej republiky v strednodobom výhľade
  Nejezchleb Mojmír, SŽDC, s.o. (CZ)
 • Skúsenosti z realizácie KP ETCS Kolín - Břeclav
  Diviš Antonín, AŽD Praha (CZ)
 • Vývoj európskeho železničného výskumu - Iniciatíva "Shift 2 Rail"
  Kampík Vladimír, AŽD Praha (CZ)

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 18
 • Počet účastníkov: 250
 • Z toho zahraniční účastníci: 33


Záštita konferencie:

 • Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • Rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 • Rektor Technickej univerzity v Košiciach
 • Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Témy konferencie:

 • Dopravná politika a rozvoj železničnej dopravnej infraštruktúry v EU a na Slovensku v plánovacom období 2014 až 2020 a v horizonte roku 2030
 • Stav modernizácie konvenčných tratí a výstavby vysokorýchlostných tratí v EÚ. Aktuálna koncepcia modernizácie a zmeny v sieti TEN-T.
 • Interoperabilita a realita jej aplikácie v jednotlivých železničných správach a u prepravcov.
 • Verejná osobná doprava vo veľkých európskych mestských aglomeráciách a jej integrácia

Príspevky:

 • Priority dopravnej politiky EÚ do roku 2030 a rozvoj železničnej infraštruktúry na Slovensku v plánovacom období 2014 – 2020
  Žiláková Denisa, JUDr,, MDVaRR SR, SK
 • Nová Transeurópska dopravná sieť (TEN-T) a „Nástroj na prepojenie Európy“: novinky z európskych inštitúcií
  Kray Ellen, Európska komisia, DG Mobility and Transport, B
 • Strategické dokumenty Ministerstva dopravy ČR
  Buriánek Josef, Ing.,MD ČR, CZ
 • Snižování závislosti dopravy na ropě
  Pohl Jiří, Ing.,Siemens, s.r.o., Praha, CZ
 • Kritérium pre investície do konvenčnej železničnej siete v rámci Kohézneho fondu krajín EÚ
  Bessenyei György, PhD., European Investment Bank, A
 • Koncepcia rozvoja železničnej dopravnej cesty
  Čech Radek, Mgr., Ing.SŽDC, s.o., CZ
 • Dopravní sektorové strategie 2. fáze - pohled zpracovatele
  Vachtl Martin, Ing.,Sudop Praha a.s., CZ
 • Príčiny zlyhania stavieb
  Fillo Ľudovít, Prof. Ing. PhD.STU Bratislava, SK
 • UHPFRC - ultra vysokohodnotný vláknobetón
  Bernhard FREYTAG, Dipl.-Ing. Dr. techn.; Vladimír BENKO, Prof. Dipl.-Ing. Dr. PhD.; Jaroslav HALVONIK, Prof. Ing. PhD., TU GRAZ, A, STU Bratislava, S
 • Špecifiká navrhovania mostov na zvýšené traťové rýchlosti
  Bujňák Ján, Prof. Ing., PhD.; Odrobiňák Jaroslav, Ing. PhD.,Žilinská univerzita Žilina, SK
 • Výstavba severo-južnej linky metra popod hlavnú stanicu v Amsterdame
  Carlos Bosma, Msc ,Unihorn, NL
 • Ekodukty na modernizovaných železničných koridoroch
  Uhlík Matúš, Ing., Seifertová Michaela, Mgr., REMING CONSULT a.s., SK
 • Neprerušovaná údržba železníc - vysokorýchlostné brúsenie a vysokovýkonné frézovanie
  Hartenstein Moritz, Dipl. Ing., Vossloh Rail Services GmbH, D
 • Strategické hlukové mapy zo železničnej a električkovej dopravy v Slovenskej republike
  Kamenický Milan, Ing., Hlaváč Peter, Ing., Cigánek Jaroslav, Ing.,EUROAKUSTIK, s.r.o., ŽSR, Bratislava, SK
 • Železničná spojnica Bologna: strategický uzol Talianska
  Bruni Pietro, Eng., RETE FERROVIARIA ITALIANA, I
 • Potenciál uzlov integrovanej dopravy v kontexte vnútromestského rozvoja Modelové štúdie pre Bratislavu
  Vitková Ľubica, doc.Ing.arch., PhD.,STU Bratislava, SK
 • Mestská koľajová doprava z aspektu tvorby verejného priestoru
  Kováč Bohumil, prof. Ing. arch., PhD ,STU Bratislava, SK
 • Disposiční uspořádaní výpravních budov od historie po současnost
  Jacura Martin, Ing.; Hájek Karel, Ph.D., Ing. arch.; Svetlík Marián, Ph.D., Ing. ,ČVUT Praha, CZ
 • Zhodnocení modernizace železniční stanice rozhodovacími metodami a architektonickým pohledem
  Javořík Tomáš, Ing.; Týfa Lukáš, Ing.; Vaněk Martin, Ph.D., Ing.; Hájek Karel, Ph.D., Ing. arch.,ČVUT Praha, CZ
 • Vplyv prestupových dopravných uzlov na transformáciu a rozvoj mestských štruktúr - významné postavenie koľajovej dopravy
  Hianik Igor, Ing. arch.; Winková Nikola, Ing. arch.,STU Bratislava, SK
 • Ľahké metro pre riešenie dopravy v mestách
  Lutz SPAROWITZ, Em.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.; Vladimír BENKO, Prof. Dipl.-Ing. Dr. PhD ,TU GRAZ, A, STU Bratislava, SK
 • Požiadavky na monitoring podzemných a povrchových vôd v príprave a projektovaní železničných stavieb a tunelov
  Coplák Marian, Mgr., CAD-ECO a.s., SK
 • Plošnou diagnostikou konštrukčných vrstiev podvalového podložia k zvýšeniu kvality jazdnej dráhy
  Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD ,Žilinská univerzita Žilina, SK
 • Novinky v oblasti projektování a správy železniční infrastruktury
  Starzynski Pawel, Bentley Systems, CZ
 • Aktuálna úloha železničnej dopravnej technológie v procese projektovej prípravy stavieb
  Lukáč Marek, Ing.,PRODEX, s.r.o., SK
 • Súčasný vývoj technických špecifikácií pre interoperabilitu v podmienkach ZSSK CARGO
  Lopata Ján, Ing. PhD., Simčo Ján, Ing. PhD., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., SK
 • Možnosti použitia vrchného trolejového vedenia s prúdovou koľajnicou pri modernizácii železničných tratí na Slovensku
  Cengel Ladislav, Ing. PhD., Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, SK
 • Úloha Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. ve vztahu k implementaci železniční interoperability
  Šuk Vratislav, Ing.; Adámek Roman, Ing.,Výzkumný Ústav Železniční, a.s., Praha, CZ
 • Požiadavky na meranie a hodnotenie hluku a vibrácií z prevádzky železničných dráh SR v náväznosti na ochranu a podporu verejného zdravia
  Šimo Ján, Ing. CSc.,Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. , SK
 • Aktivity európskych železníc pre zníženie emitovaného hluku u zdroja
  Červenka Peter, Ing.,REMING CONSULT a.s.

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 30
 • Počet účastníkov: 197
 • Z toho zahraniční účastníci: 33


Záštita konferencie:

 • Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy
 • Rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 • Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • Rektor Technickej univerzity v Košiciach

Témy konferencie:

 • Dopravná politika EÚ a Slovenska do roku 2020. Príprava plánovacieho obdobia 2014 - 2020.
 • Interoperabilita (infraštruktúra + dopravné prostriedky) a rozvoj železničnej dopravy.
 • Aktuálnosť modernizácie konvenčných tratí a výstavby nových vysokorýchlostných tratí v EÚ.
 • Integrácia verejnej osobnej dopravy vo veľkých mestských aglomeráciách a v regiónoch.

Príspevky:

 • Návrh Európskej komisie na revíziu smernice TEN-T
  Kray Ellen, European Commission, Directorate General for Mobility and Transport (MOVE), BE
 • Socio-ekonomické ohodnotenie železničných projektov a ich vplyv na návrh
  Bessenyei György, EIB - JASPERS, AT
 • Priority rozvoja železničnej infraštruktúry pre podporu rozvoja osobnej a nákladnej železničnej dopravy pre obdobie 2014 - 2020
  Mečár Milan, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, SK
 • Vysokorýchlostné železnice - nový fenomén revidovanej politiky TEN-T v priestore strednej Európy
  Ilík Jan, Ministerstvo dopravy, CZ
 • Pozícia železničného sektora na dopravnom trhu v SR a výhľad usporiadania železničných spoločností s cieľom ich efektívneho podnikania
  Vážny Ľubomír, NRSR, SK
 • Stavba novej Železničnej stanice Viedeň
  Hartig Karl-Johann, OBB Infrastructur, AT
 • Nové trendy v navrhování výpravních budov
  Hájek Karel, Jacura Martin, Týfa Lukáš, České vysoké učení technické Praha, CZ
 • Strategický rozvoj integrovanej koľajovej dopravy na území hlavného mesta Bratislavy a v jeho regióne
  Schlosser Tibor, Magistrát hl. mesta SR Bratislava, SK
 • Nosný systém MHD Bratislava, koncepcia stavby s ohľadom na budúcu prevádzku vozidla TRAM-TRAIN
  Podolec Ondrej, Kardoš Martin, REMING CONSULT a.s., SK
 • Technologická platforma „Interoperabilita železničnej infraštruktry“ - spojenie výskumu, vývoja a inovácií so žel. priemyslom ČR
  Dohnal Bohuslav, Technologická platforma, Záujmové sdružení právnických osob, Interoperabilita žel. infrastruktury, CZ
 • Integrácia verejnej osobnej dopravy v Bratislavskom a Košickom samosprávnom kraji z pohľadu základných atribútov zostavenia finančného modelu prevádzky IDS
  Genzor Peter, Výskumný ústav dopravný, a.s., SK
 • Prevádzka a ekonomika modernizovaných železničných koridorov na Slovensku
  Peter Červenka a kol., REMING CONSULT a.s., SK
 • Význam in-situ geotechnických skúšok pre prípravu výstavby železničných tunelov
  Bohyník Július, Sinak Martin, Kuvik Marián, CAD-ECO a.s., SK
 • Rekonstrukce trati Praha - Beroun
  Vachtl Martin, SUDOP PRAHA a.s., CZ
 • Verejný terminál intermodálnej prepravy Bratislava
  Bušovský Ján, PRODEX, s.r.o., SK
 • Príprava na budúce dopravné operačné programy – ktoré skúsenosti môžeme využiť?
  Axel Hörhager, Head of „JASPERS“ Regional Office for Central Europe, AT
 • Interoperabilita vo väzbe na konkurencieschopnosť železničnej infraštruktúry
  Lapáček Petr, Vachtl Martin, SUDOP PRAHA a.s., CZ
 • Výstavba rádiového systému GSM-R v úseku Bratislava-Žilina-Čadca-štátna hranica SR/ČR, dôvody zavedenia, implementácia a služby systému GSM-R.
  Mrázová Jana, Kándlová Daniela, Pallaj František, REMING CONSULT, a.s., SK
 • Projekt SETA: Juhovýchodná dopravná os ako súčasť Európskej dopravnej siete
  Platzer Gerhard, Transport & Media Consulting Ltd, AT
 • Je štúdium železničnej problematiky atraktívne?
  Čelko Ján, Žilinská univerzita v Žiline, SK
 • Implementácia interoperability v podmienkach ZSSK CARGO
  Lopata Ján, Ihnát Peter, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, SK

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 21
 • Počet účastníkov: 220
 • Z toho zahraniční účastníci: 30


Záštita konferencie:

 • Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • Rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 • Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • Rektor Technickej univerzity v Košiciach

Témy konferencie:

 • Dopravná politika a rozvoj železničnej dopravnej infraštruktúry v EÚ a na Slovensku, územné plánovanie.
 • Modernizácia konvenčných tratí a podmienky pre výstavbu VRT.
 • Interoperabilita v železničnej doprave.
 • Infraštruktúra veľkých mestských aglomerácií ich urbanizmus a integrácia verejnej osobnej dopravy.

Príspevky:

 • Rozvoj železničnej dopravy na Slovensku Slavomír Podmanický, REMING CONSULT a.s., SK
 • Dopravná politika a rozvoj železničnej infraštruktúry na Slovensku
  Eva Dulebová, MDVaRR SR, SK
 • Modernizácia parku železničných koľajových vozidiel ZSSK spolufinancovaná z fondov Európskej únie
  Pavel Kravec, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., SK
 • Dopravné riešenie žilinskej aglomerácie
  Libor Ižvolt, Ján Čelko, ŽU v Žiline, SvF, SK
 • Variantné koncepty prestupných väzieb medzi železničnou a nadväzujúcou dopravou vrátane aplikácií
  Karel Hájek, Martin Jacura, Lukáš Týfa, Fakulta dopravní, ČVUT Praha, CZ
 • Súčasné trendy v oblasti vývoja technológií pre údržbu a opravy železničných tratí
  Zdeněk Jeřábek, Radka Sobotková, Tomislav Kantůrek, INFRAM a.s. Praha, CZ
 • Minimalizácia porúch mostných konštrukcií železníc vplyvom dopravy
  Aarne Jutila, Jurki Kataja, Mikko Juttila, Extraplan Oy, FI
 • Zvýšenie statickej účinnosti mosta použitím pevnej jazdnej dráhy
  Ľudovít Fillo, Viktor Borzovič, Svf, STU Bratislava, SK
 • Podmienky pre výstavbu VRT Praha – Brno
  Jaromír Tvrdík, SUDOP PRAHA a.s., CZ
 • Prevádzka vlakov počas výstavby: metodika a vývoj IT
  Alfons Radtke, Ingenieurgesellschaft fűr Verkehrs- und Eisenbahnwesen, Hannover, DE; Andreas Henkel, Rail Management Consultants GmbH, DE
 • Prestavba železničného úseku Rheintalbahn medzi mestami Karlsruhe a Bazilej na vysokorýchlostnú trať a hlavnú trať nákladnej vlakovej dopravy
  Alfred Kohlmann, BUNG Ingenieure AG, DE
 • Modernizácia železničnej stanice Púchov - pohľad generálneho projektanta
  Jozef Nižňan, REMING CONSULT a.s., SK
 • Modernizácia žel. stanice Púchov - energetické napájanie
  Dušan Čupka, ECS Engineering, s.r.o., SK; Pavol Beňo, PRODEX, spol. s r.o., SK
 • Rekonštrukcia železničnej stanice Olomouc
  Jiří Parma, Moravia Consult Olomouc a.s., CZ
 • Rekuperácia v striedavej trakčnej sústave ŽSR
  Jozef Alušík, Vojtech Hlinka, Rastislav Michalka, ŽSR Bratislava, SK
 • Perspektíva pevnej jazdnej dráhy
  René Rothmeier, SKANSKA SK, a.s., SK
 • Aspekty integrovaného dopravného systému v Bratislave
  Ondrej Podolec, REMING CONSULT a.s., SK
 • Modernizácie električkových tratí v Bratislave a možnosti ich ďalšieho rozvoja
  Vladimír Májek, PROKOS, s.r.o., SK
 • Priecestné zabezpečovacie zariadenia v sieti SŽDC
  Josef Schrotter, AŽD Praha, s.r.o., CZ
 • Implementácia interoperability v podmienkach ŽSR
  Peter Šišolák, ŽSR Bratislava, SK
 • Náhradný príspevok: Votický tunel na trati Votice - Benešov u Prahy, projekt a skúsenosti z výstavby
  Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s.r.o., CZ
 • Posudzovanie kompatibility koľajových vozidiel so železničnými zabezpečovacími zariadeniami
  Ivan Kurhajec, ŽSR, Výskumný a vývojový ústav železníc, SK
 • Kompatibilita mobilnej a traťovej časti ETCS
  Bohuslav Dohnalík, ŽSR Bratislava, SK
 • Praktické príklady zakladania násypov na neúnosnom podloží, plastový mikropilótový systém AuGeo a metóda hĺbkového hutnenia – CDC
  František Malík, Cofra-Chemia, s.r.o., SK
 • Liptovské tunely
  Ján Kušnír, REMING CONSULT a.s., SK
 • Prierazka najdlhšieho tunela na svete - priebeh stavebných prác
  Alex Sala, Amberg Engineering EG, CH
 • Tunel Palúdza - návrhové riešenie hĺbeného tunela na úseku trate Liptovský Mikuláš – Poprad
  Róbert Zwilling, Ján Ofúkaný, BASLER&HOFMANN Slovakia, s.r.o., SK
 • Tunelový systém - tunely Dúbrava a Zámčisko - na úseku trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo)
  Branislav Neuschl, Pavol Olejník, Martin Tomeček, BASLER&HOFMANN Slovakia, s.r.o., SK
 • Železničné tunely na Slovensku - história, súčasnosť, budúcnosť
  Ján Husák, Roman Hlavatý, ŽSR Bratislava, SK
 • Zníženie vibrácií od súvislo podopretej koľaje
  Patrick Carels, Koen Ophalffens, Track Department, CDM nv, BE; Roger Kelly, CDM-UK, UK; Paulo Pinto, CDM-Portugal, PT

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 30
 • Počet účastníkov: 250
 • Z toho zahraniční účastníci: 31


Záštita konferencie:

 • Ing. Ľubomír Vážny, minister, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
 • Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc, rektor, Žilinská univerzita v Žiline
 • Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Témy konferencie:

 • Dopravná politika a rozvoj železničnej dopravnej infraštruktúry v EÚ a na Slovensku, územné plánovanie.
 • Modernizácia konvenčných tratí a podmienky pre výstavbu VRT.
 • Interoperabilita v železničnej doprave.
 • Dopravná politika a infraštruktúra veľkých mestských aglomerácií, ich urbanizmus a integrácia verejnej osobnej dopravy.

Príspevky:

 • Využitie moderných metód v plánovaní a prevádzke pri zabezpečení dopravy zázemia prístavu
  Thomas Siefer, TU Braunschweig, D; Alfons Radtke, IVEMBH, D
 • Uplatňovanie zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pri stavbách koľajovej dopravy v kontexte práva Európskej únie
  Milan Luciak, Daniela Žišková, MŽP SR, SK
 • Modernizácia a logistika prekládky hromadných substrátov v ŽST Čierna nad Tisou
  Marián Frko, BUDAMAR LOGISTICS, a.s., DURBAN, a.s., SK
 • SETA-Axis - the missing Link from the CENTROPE region to the Northern Adriatic Ports
  Csaba Szekely, GYSEV, H, Heinrich Wedral, European Affairs and Statistics, A
 • Špeciálne zakladanie násypu na plastových mikropilótach s roznášaciou vysokopevnostnou geosyntetikou v báze vysokorýchlostnej trati v úseku Nové Mesto nad Váhom - Púchov
  Branislav Prelovský, EUROGABIONS, s.r.o., František Malík, Cofra - Chemia,s.r.o., SK
 • Videofilm "Železničný most v Trenčíne"
  Ján Špánik, REMING CONSULT a.s., SK
 • Možnosti využitia PPP v koľajovej infraštruktúre
  Ľudovít Mičinský, Asociácia PPP, SK
 • Modernizácia železničnej stanice Púchov
  Jozef Nižňan, REMING CONSULT, a.s., SK
 • Modernizácia železničnej trate v úseku Krompachy – Kysak
  Ján Tóth, SUDOP KOŠICE, a.s., SK
 • Modernizácia trate Votice - Benešov u Prahy
  Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s.r.o., CZ
 • Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)
  Karol Dobosz, REMING CONSULT, a.s., SK
 • Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo) - Krompachy, Dokumentácia pre územné rozhodnutie
  Ján Bušovský, Pavol Gálik, PRODEX, spol. s r.o., SK
 • Účinnosť hliníkových protihlukových stien
  Leopold Dietl, Forster, A
 • Príprava nových predpisov pre železničné tunely
  Marek Šúň, Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., SK
 • Pevnostné skúšky v rámci interoperability
  František Bruna, Juraj Sloboda, Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina, SK
 • Implementácia požiadaviek TSI TAF na interoperabilitu v IS register infraštruktúry
  Marta Pustaiova, Železničné telekomunikácie Bratislava, ŽSR, SK
 • Technické špecifikácie infraštruktúry - otázky praktickej aplikácie a úloh manažéra infraštruktúry v migračnom procese
  Miroslav Ďurkovský, Výskumný a vývojový ústav železníc, ŽSR, SK
 • Dráhové vozidlá z hľadiska tvorby a implementácie TSI
  Červenka Peter, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s., SK
 • TSI Energia pre konvenčné trate a ich uplatnenie nielen na ŽSR
  Michalka Rastislav, ŽSR, SK
 • História a právne aspekty interoperability železníc
  Lauko Ladislav, Železnice Slovenskej republiky, SK
 • Výstavba infraštruktúry integrovanej osobnej dopravy z prostriedkov OPD 2007-2013
  Peter Hrapko, MDPaT SR, SK
 • Uzly a línie integrovanej dopravy v štruktúre mesta
  Ľubica Vitková, FA STU Bratislava, SK
 • Štandardy zariadení pre osobnú prepravu v železničných staniciach a zastávkach mimo európsky železničný systém
  Karel Hájek, Martin Jacura, Lukáš Týfa, ČVUT v Praze, CZ
 • Aktuálny stav v príprave prestavby železničného uzla v Brne
  František Mráz, Jiří Pelc, SUDOP BRNO, s.r.o., CZ
 • Nová koncepcia dopravného uzla Viedeň hlavná stanica
  Erich Forster, ÖBB Personverkehr AG, A
 • Prestupové uzly koľajovej dopravy pre všetkých: Univerzálne navrhovanie ako nová metóda tvorby prostredia železničných terminálov
  Pavol Korček, FA STU Bratislava, SK
 • Rheinfeder-Elastický systém upevnenia koľajníc pre mestskú a prímestskú dopravu
  Franciscus Vroegop, Ján Marček, Voestalpine, A
 • SPHEROLOCK NG, Plne zapúzdrený uzáver
  Wolfgang Nayer, Ján Marček, Voestalpine, A
 • Interoperabilita - Posudzovanie zhody komponentov interoperability a overovanie železničných subsystémov
  Peter Šišolák, Železnice Slovenskej republiky, SK
 • Doplnková cestná signalizácia pri zvyšovaní bezpečenosti na železničných priecestiach
  Aleš Janota, Rastislav Pirník, Zuzana Lobotková, FA EL ŽU, SK
 • Praktické skúsenosti z modelovania informačných systémon a business precesov
  Jozef Majerčák, Ivan Nedeliak, Fakulta PEDAS ŽU, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., SK
 • Preprava mimoriadnych zásielok v medzinárodnej železničnej preprave v podmienkach jednotného prepravného trhu Európy
  Jozef Majerčák, Ján Lopata, FA PEDAS, ŽU, Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s., SK
 • Cesty zvyšovania efektívnocti železničnej nákladnej prepravy
  Peter Ihnát, Jozef Majerčák, Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s., FA PEDAS ŽU, SK
 • Schvaľovací proces železničného koľajového vozidla z pohľadu výrobcu
  Marián Moravčík, Peter Tarajčák, Tatravagónka, a.s. Poprad, SK
 • Návrh a skúsenosti s využitím trubkových drenážnych geokompozitov somtube pri budovaní násypových telies
  Ján Trojan, Ján Hasenovič, Chémia-Servis, a.s.,SK
 • Statický a dynamický výpočet Prístavného mosta v Bratislave
  Ľubomír Turinič, Martin Hukel, PRODEX, spol. s r.o., SK
 • Návrh riešenia kríženia trakčného vedenia mestskej hromadnej dopravy a železnice
  Jiří Pelc, Jiří Košíček, SUDOP BRNO, s.r.o., CZ
 • Vplyv návrhu lomu nivelety koľaje na trakčné vedenie
  Pavol Beňo, Juraj Cyprián, PRODEX, spol. s r.o., SK
 • K problematike navrhovania konštrukcie podvalového podložia na nepriaznivé účinky mrazu
  Libor Ižvolt, Peter Kupčuliak, SvF ŽU Žilina, SK
 • Skúsenosti z realizácie stavby: Modernizácia železničnej trate Žilina - Krásno nad Kysucou
  Klaudius Jančovič, Doprastav, a.s., SK
 • Modernizácia trate Praha – Kladno
  Petr Zobal, Metroprojekt Praha, a.s., CZ
 • Dva významné železničné mosty vo Fínsku
  Aarne Jutila, Extraplan Oy, FIN
 • Železničné tunely Diel a Milochov, modernizácia trate Púchov – Žilina
  Viktor Tóth, Beatrix Pribilová, Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., SK
 • Simulačný nástroj Villon - štúdie v Slovenskej repulike
  Peter Márton, Miloš Zaťko, Fakulta RI, ŽU Žilina, Simcon, s.r.o., SK

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 44
 • Počet účastníkov: 240
 • Z toho zahraniční účastníci: 41


Záštita konferencie:

 • Ing. Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 • Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc, rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 • Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Témy konferencie:

 • Dopravná politika Slovenska, územné plánovanie a rozvoj železníc na Slovensku, prednosti železničnej dopravy a jej propagácia.
 • Nové trendy v rozvoji železničnej dopravnej infraštruktúry u nás a v EÚ. Skúsenosti s budovaním VRT a modernizáciou konvenčných tratí.
 • Urbanizmus väčších mestských aglomerácií a ich dopravná infraštruktúra. Skúsenosti s integráciou verejnej osobnej dopravy u nás a v EÚ.
 • Interoperabilita – mobilné prostriedky vers. podmienky dopravnej cesty.

Príspevky:

 • Rozvoj ZSSK v kontexte európskej dopravnej politiky
  Milan Chúpek, ZSSK, SK
 • Uplatňovanie zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pri stavbách koľajovej dopravy
  Milan Luciak, Daniela Žišková, MŽP SR, SK
 • Dôležitý prototyp v managemente železničnej kapacity
  Ekkehard Wendler, RWTH Aachen University, D
 • Prepojenie železničných koridorov TEN-T v Bratislave
  Jozef Marioth, DOPRAVOPROJEKT a.s., SK
 • Stratégia rozvoja prekládky rúd v žst. Čierna nad Tisou
  Marian Frko, BUDAMAR LOGISTICS, SK
 • Technické vybavenie novej železničnej trate Unterinntahlbahn v Rakúsku
  Denis Kočan, Basler & Hofmann AG, CH
 • Modernizácia železničnej trate v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá
  Ján Špánik, REMING CONSULT a.s,SK
 • Optimalizácia traťového úseku Praha hl.n. - Praha Smíchov
  Peter Lastovecký, SUDOP PRAHA a.s., CZ
 • Optimalizácia traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n.
  Emil Špaček, SUDOP Praha a.s., CZ
 • Modernizácia železničnej trate Brno - Přerov na rýchlosť jazdy vlakov 200 až 230 km/hod., príprava prvej stavby tejto trate - úsek Blažovice – Nezamyslice
  František Mráz, SUDOP BRNO, spol.s.r.o., CZ
 • Otrasy a šírenie zvuku v konštrukciách od vplyvu koľajového dopravného zariadenia
  Thomas Rupp, Basler & Hofmann Slovakia, CH
 • Integrácia systému koľajovej dopravy do uličnej siete mesta
  Ľubica Vitková, Fakulta architektúry, STU Bratislava, SK
 • Natura 2000 a líniové stavby v kolízii s prírodou
  Michaela Seifertová, REMING CONSULT a.s., SK
 • Regiotrans Nisa, Systém ľahkej koľajovej dopravy
  Ladislav Šimek, Valbek, s.r.o., CZ
 • Rýchloelektričková trať Glattalbahn, Švajčiarsko, Zürich
  Astrid Börner, Basler & Hofmann AG, CH
 • Vozový park električiek v Slovenskej republike
  Viliam Šestina, MDPaT SR, SK
 • TRANSLOHR - jednokoľajová električka na pneumatikách - MODALOHR - keď sa železnica stane cestou
  Radovana Gerard, LOHR Industrie France, FR
 • Optimalizácia obsluhy softwérovo založenej železničnej infraštruktúry
  Lisandro Quiroga, Stefan Wegele, Eckehard Schneider, TU Braunschweig, D
 • Automatické odosielanie železničných operácií
  Stefan Wegele, Eckehard Schneider, TU Braunschweig, D
 • Súčasný stav a perspektívy železničných priecestí
  Aleš Janota, Jana Šebeňová, Elektrotechnická fakulta,ŽU v Žiline, SK
 • Ako zastaviť vlak vo výnimočných udalostiach
  Jarkko Valtonen, Jukka Aalto, Helsinki University of Technology, FIN
 • Rozvoj koľajovej dopravy v juhočeskej časti Šumavy
  Michal Babič, IKP Consulting Engineers, s.r.o., CZ
 • Interoperabilita
  Peter Šišolák, ŽSR, SK
 • Interoperabilita železničných mobilných prostriedkov
  Peter Červenka, ZSSK Cargo Slovakia, SK
 • Interoperabilita a automatizácia geodetických a kartografických činností v podmienkach Železníc Slovenskej republiky
  Jozef Kožár, Milan Talácko, GEO-KOD, s.r.o., SŽDC, s.o., SK
 • Praktické skúsenosti s implementáciou systému ETCS v rôznych krajinách
  Bernhard Appel, Robert Jost, Thales Rail Signalling Solutions, A
 • Možnosti a podmienky aplikácie rôznych úrovní ETCS, rýchlosti do 200 km/h v podmienkach Železníc Slovenskej republiky
  Ivan Komínek, REMING CONSLULT, a.s., SK
 • Implementácia ERTMS v podmienkach Železníc Slovenskej republiky
  Ivan Bartoš, Bohuslav Dohnalík, ŽSR, SK
 • Projektovanie železničných výhybiek podľa podmienok užitia
  Bohuslav Puda, Marek Smolka, DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.Prostějov, CZ
 • Pružné upevnenie koľajníc Vossloh ako súčasť opatrení smerujúcich k redukcii hluku z koľaje - skúsenosti z ČR a SRN
  Vladimír Dubský, Mária Tomečková, Vossloh Drážní technika s.r.o. Praha a Obchodné zastúpenie Vossloh, CZ
 • Použitie pružných prvkov v konštrukcii koľaje
  Otto Plášek, Jaroslav Smutný, Miroslava Hruzíková, Richard Svoboda, VUT v Brne, Fakulta stavební, CZ
 • Elektropodporné zvarovanie koľajníc mobilnou zvarovňou na automobilovom podvozku
  Bedřich Vlach, Skanska DS a.s. Praha, CZ
 • Zváranie koľajníc a zriaďovanie bezstykovej koľaje technológiou odtavovacieho stykového zvárania
  Miroslav Hartmann, Ivan Dimitrov, Skanska DS a.s., CZ
 • Nová konštrukcia dilatačného zariadenia pre stavbu "Nové spojenie Praha"
  Jiří Havlík, DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov, CZ
 • Etapizácia inžinierskogeologického prieskumu pre dopravné líniové stavby
  Marian Kuvik, Štefan Holeša, Borovský Martin, CAD-ECO, s.r.o., SK
 • Gravitačné a vystužené konštrukcie pri modernizácii Železníc Slovenskej republiky
  Branislav Prelovský, Eurogabions, s.r.o., SK
 • Dynamické hutnenie a zakladanie násypov na neúnosnom podloží
  František Malík, Cofra-Chemia, s.r.o., SK
 • Zisťovanie stability portálových oblastí tunelov z hľadiska inžinierskogeologického prieskumu Július Bohyník, Marian Kuvik, CAD-ECO, s.r.o., SK
 • Systém Rheda 2000 ® na VRT Taiwanu a Koree
  František Smatana, RAIL.ONE Korea Ltd, ROK
 • Pevná jazdná dráha (FF BŐGL systém) v podmienkach "Železníc Slovenskej republiky"
  Ondrej Matej, Werner Meier, Bögl a Krýsl, k.s., MAX BÖGL Bauunternehmung GmbH & Co. KG, D
 • Interoperabilita - mobilné prostriedky , verz. podmienky dopravnej cesty
  Zdeněk Žák, MDČR, CZ
 • Nové spojenie, úspešná realizácia veľkej dominantnej stavby v metropole
  Ivan Pomykáček, SUDOP PRAHA a.s., CZ
 • Výstavba najväčšieho železničného projektu v Prahe "Nové spojenie" z pohľadu zhotoviteľa
  Jan Mitlöhner, Skanska DS a.s. Praha, CZ
 • Urbanistické a architektonické aspekty Negreliho viaduktu v Prahe
  Karel Hájek, Architektonický ateliér kARek, CZ
 • Etablovanie železničnej dopravy v plánoch dopravnej obslužnosti vyšších územných celkov
  Stanislav Hreusík, VÚD a.s., Žilina, SK
 • Ozubnicová trať Pohronská Polhora - Tisovec, Národná kultúrna pamiatka
  Jiří Kubáček, ŽSR VVÚŽ, Ivan Wlachovský, ŽSR GR, Miroslav Kožuch, PvF UK, Bratislava, SK
 • Perspektíva rozvoja bratislavského prístavu v rámci trimodálneho dopravného uzla v Bratislave
  Peter Vaškovič, Urbanistická a architektonická kancelária, SK
 • Bezpečnosť v železničných tuneloch
  Armin Feurer, Basler & Hofmann AG, CH
 • Progresívne systémy v protipožiarnej ochrane tunelov
  Miloslav Mikula, Chemia-servis, s.r.o., SK
 • Železničné mosty z predpätého betónu
  Ľudovít Fillo, Jaroslav Halvoník, Stavebná fakulta STU, SK
 • Príklady rekonštrukcií mostov na koridorových trasách Železníc Slovenskej republiky
  Josef Vičan, ŽU v Žiline, SK
 • Praha, Nové spojenie II - mestský železničný tunel
  Martin Vachtl, SUDOP PRAHA a.s., CZ

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 52
 • Počet účastníkov: 280
 • Z toho zahraniční účastníci: 74


Záštita konferencie:

 • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Témy konferencie:

 • Mestská koľajová doprava ako organická súčasť mesta a jeho architektúry
 • Komerčné využitie priestorov železničných staníc a ich architektúra
 • Nové trendy v koncepcii budovania železničných koridorov
 • Skúsenosti s modernizáciou železničnej infraštruktúry a s budovaním vysokorýchlostných tratí

Príspevky:

 • Nosný dopravný systém v Bratislave
  Tomáš Fabor, Magistrát hl. mesta SR, SK
 • Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy - stav prípravy
  Peter Klučka, BID, s.r.o., SK
 • Význam a rozvoj uzlov integrovanej dopravy v mestskej štruktúre
  Ľubica Vitková, Fakulta architektúry, STU Bratislava, SK
 • Možnosti prevádzkovania duálneho systému v Bratislave
  Bronislav Weigl, Dopravný podnik Bratislava, a. s., SK
 • Kontaktné priestory integrovanej dopravy
  Bystrík Bezák, Stavebná fakulta, STU Bratislava, SK
 • Modernizácia železničnej infraštruktúry v rámci Železníc Slovenskej republiky
  Miroslav Matúšek, ŽSR, SK
 • Komerčné využitie železničných staníc v Nemecku
  Projektový manažér - Tim Lehmann, Deutsche Bahn AG, DE
 • Revitalizácia železničnej stanice Praha - hlavní nádraží
  Karel Hájek, Patrik Kotas, Jaroslav Smola, Ateliér designu a architektúry Praha, CZ
 • Komerčné využitie železničných staníc v Taliansku
  Projektový manažér, GrandiStazioni, IT
 • Železničná stanica Poprad - Tatry, výstavba podchodov a nástupíšť
  Štefan Ďurčat, REMING CONSULT a.s., SK
 • Oceňovacie nástroje ODIS pre spracovanie rozpočtov tendrovej dokumentácie
  Oliver Časnocha, ODIS,SK
 • Možnosti spracovania rozpočtov pre tendrovú dokumentáciu v súlade s legislatívou SR a EÚ v kontexte prechodu SR na EURO
  Vlastimil Kocián, KROS, SK
 • Spracovanie rozpočtov pre tendrové a iné dokumentácie na národnej úrovni
  Viera Koščová, REMING CONSULT a.s., SK
 • Skúsenosti spoločnosti SYSTRA v modernizácii európskych železničných koridorov
  Hermann Schneider, SYSTRA S.A., FR
 • ETCS - Praktické skúsenosti s projektovaním traťového úseku Trnava – Piešťany
  Ivan Komínek, REMING CONSULT a.s., SK
 • RAILDATA - TAF TSI - Podpora biznis procesov Cargo dopravcov
  Juraj Velebír, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., SK
 • Lokalizácia vozidla na vedľajších železničných tratiach s využitím satelitných technologií
  Jan Poliak, Daniel Beisel, Uwe Becker, Frank Hänsel, Jorg May, Eckehard Schnieder, TU Braunshweig, DE)
 • Problematika migrácie od národného vlakové zabezpečeovacie zariadenia k ETCS
  Karel Višňovský, AŽD Praha s.r.o., CZ
 • Realizácia modernizácie železničnej trate v úseku Piešťany - Nové Mesto nad Váhom
  Klaudius Jančovič, Doprastav, a.s., SK
 • Vady podoprenia výhybkových pražcov pod srdcovkami na koridorových tratiach Českej republiky
  Otto Plášek, Jaroslav Smutný, Ivan Vukušič, Richard Svoboda, Miroslava Hruzíková, Fakulta stavební VUT Brno, CZ
 • Riešenie problému pri projektovaní, výstavbe a prevádzke moderných železničných tratí z hľadiska možností pružného upevnenia koľajníc VOSSLOH
  Vladimír Dubský, Vossloh Drážní technika, s.r.o., CZ
 • Úloha geotechnického konzultanta pri modernizácii železničných koridorov v Českej republike
  Alexander Rozsypal, Stavební geologie - Geotechnika, a.s. CZ
 • Dilatovaný hydroizolačný systém ISOLON ako optimálne riešenie sanácie tunelov
  Ľubica Kremeňová, Chémia-Servis, s.r.o., SK
 • Najdlhší železničný tunel v Českej republike
  Roman Smida, SUDOP Praha a.s., CZ
 • Použitie geomreže na stavbách v Spojenom kráľovstve
  Philip Sharpe,P.S.Rail Ltd., UK
 • Geomreže v podvalovom podloží - výskum na univerzite v Nottinghame
  Nick Thom,P.S.Rail Ltd., UK
 • Skúsenosti s využitím zemného plynu v automobilovej doprave a možnosti aplikácie v železničnej doprave
  Jozef Vrlík, NEAT, a.s., SK
 • Geodézia, železničné koridory, mýty a realita
  Karel Haut, Jozef Kožár, REMING CONSULT a.s., Geokod, s.r.o., SK
 • Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, zmena trakčnej sústavy
  Ľubomír Bandžuch, Pavol Beňo, Juraj Cyprian, PRODEX, s.r.o., SK
 • Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad-Tatry (mimo) – Krompachy - informácia o stave projektovej prípravy
  Ján Bušovský, Pavol Gálik, PRODEX, s.r.o., SK
 • Prístupnosť a bezbariérovosť železničnej infraštruktúry
  Milan Ondrovič, Stavebná fakulta STU Bratislava, SK
 • Y - pražce v konštrukcii električkovej trate
  Hana Krejčiříková, Fakulta stavební, ČVUT Praha, CZ
 • Vplyv implementácie TSI TAF na železničnú prevádzku
  Jozef Majerčák, Peter Ihnát, Fakulta PEDAS, ŽU v Žiline, Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s. SK
 • Návrh na doplnenie požadovaných parametrov v postupe dimenzovania podvalového podložia
  Libor Ižvolt, Ján Kardoš, Stavená fakulta ŽU v Žiline, SK
 • Kritický stav absolventov pre železničné staviteľstvo
  Milan Mikšík, TCHAS, s.r.o., závod ISO, SK
 • Zakladanie násypov pomocou plastového mikropilótového systému AUGEO a vertikálnych drénov MEBRADRAIN
  František Malík, Cofra - Chemia, s.r.o., SK
 • Kvalita verejného priestoru stanice
  Peter Rakšanyi, Stavebná fakulta, STU Bratislava, SK

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 37
 • Počet účastníkov: 253
 • Z toho zahraniční účastníci: 24


Záštita konferencie:

 • Ing. Dušan Švantner, štátny tajomník ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii SR
 • prof. Ing. Ján Bujňák, PhD., rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Témy konferencie:

 • Modernizácia železničnej infraštruktúry a vysokorýchlostné trate
 • Mobilné prostriedky a interoperabilita
 • Mestská koľajová doprava ako organická súčasť mesta a jeho architektúry

Príspevky:

 • Stanovenie parametrov v rozsahu modernizácie železničnej infraštruktúry na Slovensku
  Štefan Bašťovanský , MDPT SR, SK
 • Skúsenosti a nové trendy v modernizácii železničnej infraštruktúry vrátane interoperability
  Vojtěch Kocourek, MD ČR, CZ
 • Skúsenosti a nové trendy v modernizovanej železničnej infraštruktúre
  Hans Bachmann, RAIL.One GmbH Pfleiderer track systems, DE
 • Perspektívy vysokorýchlostnej železničnej dopravy v ČR
  Mojmír Nejezchleb, Správa železniční dopravní cesty, š. o., CZ
 • Potreba upevnenia s mäkkou podložkou na železničnej trati – skúsenosť z gréckej železničnej siete
  Konstantinos Giannakos, GR
 • Aktualizácia koncepcie vysokorýchlostných tratí v Českej republike
  Pavel Tikman, SUDOP Praha a. s., CZ
 • Stanovenie optimálneho rozsahu koľajiska železničných staníc
  Petr Cenek, Peter Márton, ŽU v Žiline, SK
 • Koľajové betónové mosty
  Ľudovít Fillo, Jaroslav Halvoník, Stavebná fakulta STU Bratislava, SK
 • Nový železničný most cez Váh v Trenčíne – genéza, vývoj, projektová príprava
  Karol Dobosz, Ľudovít Fillo, Reming Consult, a.s., SK
 • Praha - Beroun, nové železničné spojenie
  Miroslav Krsek, SUDOP Praha a.s., CZ
 • Modernizácia železničnej trate v úseku Piešťany - Nové Mesto"
  Klaudius Jančovič, Združenie SK Nové Mesto, SK
 • Návrh trasy v zložitých prírodných podmienkach v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry
  Karol Dobosz, Michaela Seifertová, Martin Kardoš, Reming Consult, a.s., SK
 • Prestavba železničného uzla v Brne
  František Mráz, Sudop Brno, a.s., CZ
 • Projektová príprava stavby železničnej trate Púchov – Žilina
  Roman Ličko, Reming Consult, a.s., SK
 • Skúsenosti ÚRŽD pri realizácii vysokorýchlostných tratí na ŽSR
  Peter Vrátny, ÚRŽD, SK
 • Pevnostné skúšky prvkov koľajovej dopravy
  František Bruna, VÚD, a. s., SK
 • Železničný hluk - niektoré prípady štúdií rôznych problémov s rôznymi riešeniami
  Steve Cox, PANDROL UK, GB
 • Moderné technológie pre napájanie elektrickej trakcie
  Petr Till, OHL ŽS, a.s., CZ
 • Nové vývojové typy pružného upevnenia koľajníc - zapracovanie skúseností a požiadaviek praxe
  Vladimír Dubský, VOSSLOH Drážní technika, s. r. o., CZ
 • Zakladanie násypov na neúnosnom podloží pomocou plastového mikropilótového systému AUGEO
  Károly Alfőldi, Patrik Eremiáš, Chemia-Servis, s.r.o., SK
 • Zakladanie násypov na neúnosnom podloží s využitím vysokopevnostných geokompozitov – príklady realizácie z talianskych železníc
  Branislav Prelovsky, EUROGABIONS, s.r.o., SK
 • Štandardizácia a interoperabilita európskej železničnej siete - súčasný stav
  Miroslav Ďurkovský, ŽSR, VVÚŽ Žilina, SK
 • Napredovanie Slovenska v implementácií prijatých nariadení týkajúcich sa interoperability
  Jozef Majerčák, ŽU V Žiline, Peter Ihnát, Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., SK
 • Centrálne dispečerské pracovisko Přerov
  Vlastimil Polach, AŽD Praha, s. r. o., CZ
 • GTN - informačný systém pre podporu riadenia medzinárodných koridorových tratí
  Emil Kršák, Hynek Bachratý, Viliam Tavač, ŽU v Žiline, SK
 • Pilotný projekt ERTMS/ETCS L2 Poříčany – Kolín
  Kolektív autorov AŽD Praha, s. r. o., CZ
 • Rozvoj a stav techniky AŽD na slov. železnici
  Macoun, Ján Koza, AŽD Praha s. r. o., CZ
 • Integrovaný dopravný systém Bratislavského samosprávneho kraja - stav prípravy projektu
  Klučka Peter, Bratislavská integrovaná doprava, s. r. o., SK
 • FLIRT - Stadlerská najmodernejšia nízkopodlažná viacfunkčná jednotka pre predmestskú a medzimetskú regionálnu dopravu
  Rudolf Kvetán, Peter Bruderer, Stadler Bussnang AG, CH
 • Konštrukcie vozoviek a koľajových tratí v mestách
  Katarína Bačová, Ivan Gschwendt, Stavebná fakulta, STU Bratislava, SK
 • Vytváranie identity mesta - električka typu Bombardier FLEXITY
  Anton Schiruk, Bombardier Transportation Light Rail Vehicles, A
 • Moderná konštrukcia električkovej trate v Prahe
  Hana Krejčiříková, ČVUT v Praze, CZ
 • Informácie o programe Výroby električiek a železničných vozidiel
  Petr Vízdal, Škoda Transportation, s. r. o., CZ
 • Električkové vozidlá pre MHD fy INEKON GROUP
  Martin Vaněček, INEKON GROUP, a.s., CZ
 • Zriadenie nových rozvojových zón veľkomesta na príklade železnice Glattalban Zurich,
  Stefan Moser, Basler & Hofmann, Ch
 • Koľajová doprava ako súčasť mestských priestorov
  Bohumil Kováč, Ľubica Vitková, Fakulta architektúry, STU Bratislava, SK

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 36
 • Počet účastníkov: 217
 • Z toho zahraniční účastníci: 40


Záštita konferencie:

 • Ing. Pavol Prokopovič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácii SR
 • prof. Ing. Ján Bujňák, PhD., rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Témy konferencie:

 • Interoperabilita
 • Projektovanie a urbanizmus v koľajovej doprave
 • Mestská hromadná doprava

Príspevky:

 • Strategické zámery ŽSR po vstupe do EÚ
  Ing. Daniel Maruniak, Železnice Slovenskej republiky, SK
 • Interoperabilita, ERTM as applied in Italian High Speed Lines
  Eng. Alessandra Casini, Italferr, IT
 • Uplatňovanie podmienok interoperability v procese schvaľovania nových zariadení železničnej infraštruktúry
  Ing. Mojmír Nejezchleb, Správa železničnej dopravnej cesty, CZ
 • Rozvoj železničnej nákladnej prepravy v SR – faktory s výrazným vplyvom na jej ďalšie smerovanie
  Ing. Ján Simčo, Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a. s., SK
 • Ekonomické aspekty železničnej dopravy v podmienkach regulovanej hospodárskej súťaže
  Ing. Danka Harmanová, CSc., ŽU, Fa PEDaS, SK
 • Eurokódy – spoľahlivosť – platnosť
  prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., STU Bratislava, SvF, SK
 • Nový železničný tunel Turecký vrh a s ním súvisiace objekty a konštrukcie
  Ing. Ondrej Podolec, REMING Consult, a. s., SK
 • Konštrukčné riešenia koľajových dráh pre vysoké rýchlosti
  doc. Ing. Katarína Bačová PhD.,STU Bratislava, SvF, SK, doc. Ing. Karol Dostál, PhD., STU Bratislava, SvF, SK
 • Geotechnický stav zemných telies a ich podložia zriaďovacej stanice Žilina-Teplička
  doc. Ing. Libor Ižvolt, PhD., ŽU v Žiline, SvF, KŽS, SK
 • Investičné priority modernizácie železničnej infraštruktúry v ČR
  Ing. Bohuslav Navrátil, Správa železničnej dopravnej cesty, CZ
 • Nový život železničnej stanice Choceň
  Ing. Pavel Kubát, SUDOP Hradec Králové, a. s., CZ
 • Dlhodobé sledovanie priestorovej stability koľaje s pražcami tvaru Y
  doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc., ČVUT Praha, SvF, Katedra ŽS, CZ
 • Racionalizácia nekoridorových tratí ČD
  Ing. Petr Lapáček, SUDOP Praha, a. s, CZ
 • Ideová štúdia využitia systému tram-train v Prahe
  Ing. arch. Karel Hájek, PhD., ČVUT Praha, FA, Ústav náuky o budovách, CZ
 • Podmienky pre realizáciu integrovanej dopravy v Bratislavskom regióne
  Ing. Bronislav Weigl, DPB, a. s, SK.
 • Budúcnosť koľajovej dopravy v Bratislave vo väzbe na európsku sieť TEN-T
  Ing. Vladimír Mikuš, Magistrát hl. mesta SR Bratislava, SK
 • Aplikované ekologické a technické úpravy na drážnych dopravných prostriedkoch v DP Bratislava
  Ing. Juraj Mesík, Dopravný podnik Bratislava, a. s., SK
 • História elektrifikácie železničných tratí na území Slovenska
  Ing. Daniel Balucha, ŽSR Bratislava, SK
 • Koordinácia napájania a koľajových vozidiel
  Ing. Ladislav Cengel, PhD., VVÚŽ, SK
 • Využitie osobných súprav s výkyvnými skriňami na koridore Va
  Ing. František Kocur, VÚD Žilina, SK
 • Manažment verejných priestorov dopravy
  Ing. Peter Rakšanyi, PhD., STU Bratislava, SvF, SK
 • Profesná príprava v odbore železničnej zabezpečovacej techniky
  Ing. Zdeněk Trnka, Signal Projekt, s. r. o., CZ
 • Architektonická identita výpravných budov železničných staníc
  Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD., STU Bratislava, FA, SK
 • Aplikácia STN EN 13450 v podmienkach SR
  doc. Ing. Milan Mikšík, CSc., ŽU Žilina, SvF, SK
 • Vplyv klimatických podmienok na konštrukciu železničného zvršku
  Ing. Ján Špánik, PhD., ŽU Žilina, SvF, SK
 • Sledovanie a hodnotenie hluku koľajových vozidiel
  prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc., ŽU Žilina, SvF, SK
 • ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou – porovnanie zmien technického riešenia modernizácie železničnej trate, ku ktorým dochádzalo v priebehu prípravy stavby
  Ing. Ján Tóth, SUDOP Košice, a. s., SK
 • Konštrukcia železničného násypu s využitím výstužných geosyntetických prvkov
  Mgr. Károly Alfőldi, Chémia servis, s. r. o., SK
 • Novopostavená trať ICE Norimberg – Ingolstadt (Mníchov), najrýchlejšia železničná trať Bavorska , stavba, dokončenie a sprevádzkovanie pre 300 km/h
  Dipl. In.g Jűrgen Seiler, DB Projektbau, DE

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 29
 • Počet účastníkov: 134
 • Z toho zahraniční účastníci: 17


Záštita konferencie:

 • Ing. Roman Veselka, generálny riaditeľ ŽSR
 • prof. Ing. Ján Bujňák, PhD., rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Témy konferencie:

 • Projektovanie a urbanizmus v koľajovej doprave
 • Integrovaná doprava – technické, prevádzkové a ekonomické podmienky
 • Realizácia a údržba stavieb koľajovej dopravy

Príspevky:

 • Rozvoj železniční infrastruktury v ČR
  Vojtěch Kocourek, Ministerstvo dopravy Českej republiky
 • Spoločné riešenie nového konceptu železničnej stanice pre modernizované trate
  Daniel Maruniak, Železnice Slovenskej republiky
 • Feste Fahrbahn
  Darr Edgar, Ing. büro Voessing, Berlin
 • Pevná jazdná dráha pre modernizované trate ŽSR
  René Rothmeier, ŽU Žilina, Stavebná fakulta
 • Modernizácia železničnej trate ako generátor mestského centra
  Peter Gál, Juraj Furdík, STU Bratislava, Fakulta architektúry
 • História železničných staníc na Slovensku, ako ďalej ich chrániť a rozvíjať?
  Karol Kattoš, STU Bratislava, Fakulta architektúry
 • Ateliér architektúry dopravných stavieb a design FA ČVUT v Prahe
  Karel Hájek, ČVUT Praha, Fakulta architektúry
 • Nové železničné prepojenie železničných staníc v Bratislave
  Ondrej Podolec, REMING CONSULT a.s.
 • Integrovaná doprava v meste PERTH v Austrálii
  Karel Voleský, Irena Voleská, ŽU Žilina, Fakulta PEDAS
 • Výhody integrácie klasických systémov v MHD v Bratislave
  Peter Rakšányi, STU Bratislava, Stavebná fakulta
 • Regionálny dopravný systém
  Peter Faith, ŽU Žilina, Fakulta PEDAS
 • Deľba dopravnej práce a koľajová doprava
  Katarína Bačová, Karol Dostál, Ivan Gschwendt STU Bratislava, Stavebná fakulta
 • Nové spojenie v Prahe, projekt a realizácia
  Ivan Pomykáček, SUDOP Praha, a.s.
 • Inšpirácia historickou železničnou architektúrou pre modernizácie tratí
  Jiří Kubáček, ŽSR, VVÚŽ, Múzejno-dokumentačné centrum
 • Navrhovanie železničných betónových mostov podľa Európskej normy
  Ľudovít Fillo, Jaroslav Halvonik, STU Bratislava, Stavebná fakulta
 • Štandartné zhotovenie a nové prvky výhybiek pre rôzne použitia
  Jiří Havlík, Zdeněk Šnajdr, DT výhybkárna a mostárna
 • Rekonštrukcia a údržba mestských koľajových tratí
  Vladimír Lipský, Dopravný podnik Bratislava
 • Zábřeh – Krasíkov – projekt a realizácia
  Jiří Syrový, SUDOP Praha, a.s.
 • Zanedbaná údržba koľaje a možné technické problémy
  Jozef Melcer, ŽU Žilina, Stavebná fakulta
 • Koexistencia koľajových obvodov a drenážna ochrana
  Vojtech Šoltýs, ŽU Žilina, Elektrotechnická fakulta
 • Bezpečná identifikácia rušivých signálov vo vzťahu k činnosti koľajových obvodov
  Václav Končelík, ŽU Žilina, Elektrotechnická fakulta
 • Využitie dostupného softweru pri tvorbe technolog. postupov modernizačných prác na žel. zvršku a spodku
  Janka Šestáková, ŽU Žilina, Stavebná fakulta

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE

 • Počet príspevkov: 22
 • Počet účastníkov: 141
 • Z toho zahraniční účastníci: 16


FaLang translation system by Faboba