Program

17. marca 2020

08:00 – 08:30
zasadanie Vedeckého výboru a zástupcov členov Spoločnosti PSKD voľba laureáta ocenenia „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2020“
08:00 – 09:00
registrácia účastníkov s občerstvením
09:00 – 09:30
úvodné príhovory hostí
09:30 – 12:15
1. BLOK prednášok s diskusiou

Financovanie železničnej dopravy
Filip Hlubocký, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ŽSR – dopravná politika, stratégia a financovanie
Igor Polák, Železnice Slovenskej republiky
Liberalizácia verejnej osobnej železničnej dopravy v SR
Ján Farkaš, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Európsky ekologický dohovor a priority európskej železnice
Libor Lochman, CER
Stratégie a analýzy železničnej a nákladnej dopravy pre región Rakúsko - Slovensko
Alexander Biach, Rakúska Hospodárska komora Viedeň
ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa
Vladimír Samek, DOPRASTAV a.s.

12:15 – 13:15
obed
13:15 – 15:30
2. BLOK prednášok s diskusiou

Geografia času: ako rýchlosť železníc umožňuje hospodársky rast a sociálnu rovnosť
Andrew McNaughton, University of Southampton
Aktuálny stav prípravy vysokorýchlostných tratí v Českej republike
Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, státní organizace
Železnice verzus rozmiestnenie obyvateľstva na Slovensku: prečo má význam o tom hovoriť?
Marcel Horňák, Univerzita Komenského v Bratislave
EIA – problémy, príhody a skúsenosti
Michaela Seifertová, REMING CONSULT a.s.
Modernizácia železničného uzla Žilina
Martin Vangel, REMING CONSULT a.s.

15:30 – 16:00
prestávka s občerstvením
16:00 – 18:30
3. BLOK prednášok s diskusiou

Ako kybernetická bezpečnosť ovplyvňuje železničný priemysel
Miki Shifman, Cylus, Izrael
Použitie BIM vo fínskych projektoch železníc
Janne Wuorenjuuri, Sweco Infra & Rail Oy
Pripravenosť sektora železničnej dopravy na implementáciu BIM
Michal Pasiar, BIM asociácia Slovensko
Cenovo efektívne zavádzanie systému ERTMS pre vedľajšie a regionálne trate
Vladimír Kampík, AŽD PRAHA, s.r.o.
Projekt BRAMET (Bratislavské metro)
Zdravko Rusev, European Academy of Architecture

18:30 – 19:00
prestávka
19:00 – 19:30
10. ročník slávnostného vyhlásenia výsledkov ocenenia „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2020“
19:30 – 24:00
Spoločenský večer spojený s ochutnávkou vín

18. marca 2020

08:00 – 09:00
registrácia účastníkov s občerstvením
09:00 – 09:40
Quo vadis železnica 2030
Ján Lopata, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Vybrané problémy v predprojektovej príprave
Peter Harabín, REMING CONSULT a.s.

09:40 – 12:00
diskusné fórum
12:00
záver konferencie, obed

Zmena programu vyhradená.

FaLang translation system by Faboba