Termín
19. – 20. marec 2019
Miesto
konania
Hotel DoubleTree by Hilton

Trnavská cesta 27/A,
831 04 Bratislava, SK


Medzinárodná odborná konferencia Fórum koľajovej dopravy je významnou udalosťou v kalendári medzinárodného železničného odvetvia. Každoročne sa na podujatí stretávajú zástupcovia európskych inštitúcií, železničných spoločností a manažérov infraštruktúry, ministerstiev i akademickej obce z krajín V4 a ostatných členských štátov EÚ.

Fórum koľajovej dopravy ponúka priestor pre nové informácie, diskusiu a výmenu odborných názorov a skúseností v oblasti rozvoja, investícií a noviniek v železničnej a mestskej koľajovej doprave, ako aj možnosť hľadania riešení vo vzťahu na potreby obcí, miest, krajov a regiónov pri integrácii a cezhraničnej koordinácii dopravy.

V moderných a prosperujúcich krajinách sú dnes železnice veľmi efektívnym nástrojom pri odbremeňovaní cestnej dopravy, ktorá je v mnohých prípadoch preťažená a zaťažujúca životné prostredie. Železničná doprava sa preto stáva kľúčovou dopravnou platformou Európy vzhľadom na jej predpoklady pre kvalitné a efektívne fungovanie ekonomiky i celej spoločnosti.

Stratégiou Európskej únie je vytvoriť zodpovedajúci medzinárodný dopravný systém, kde bude železničná doprava hrať kľúčovú úlohu. Dôležitými nástrojmi pre naplnenie stratégie sú skvalitnenie technických parametrov, zvýšenie technickej vybavenosti, integrácia moderných a progresívnych prvkov, inovácia zabezpečovacích systémov, systémov riadenia dopravy. Veľmi dôležitým prvkom pre vytvorenie fungujúcej infraštruktúry je aj naplnenie požiadavky rozšírenia a prepojenia železničnej cesty smerom ku krajinám strednej a východnej Európy, kde ešte stále chýba kvalitná homogénna dopravná sieť a potrebné rýchle medzinárodné prepojenia.

Cieľom medzinárodnej odbornej konferencie Fórum koľajovej dopravy je poukázať na pretrvávajúce rozdiely medzi jednotlivými európskymi regiónmi a hľadanie spoločnej cesty, ktorá by pomohla napĺňať stratégiu Európskej únie v rámci rozvoja kvalitnej železničnej dopravnej siete a znižovania negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Počas prvého dňa konferencie odznejú príspevky na kľúčové témy týkajúce sa dlhodobých cieľov dopravnej politiky v regióne V4, integrácie verejnej osobnej dopravy, konkurencieschopnosti a výziev pre železničnú dopravu a aktuálnych environmentálnych výziev v dopravnej infraštruktúre. Počas druhého dňa konferencie sa uskutoční obľúbené diskusné fórum, ktorého hlavnými témami budú najdôležitejšie otázky týkajúce sa rozvoja, možností financovania a zatraktívnenia železničnej a mestskej koľajovej dopravy. Na otázky z pléna budú odpovedať kompetentní zástupcovia štátnej správy a verejnej samosprávy.

Organizátori pozývajú počas prvého dňa konferencie účastníkov na spoločenský večer, ktorý vyvrcholí po ôsmykrát tradičným vyhlásením prestížneho ocenenia „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2018“.

Témy konferencie:

  • Stratégie, financovanie a dlhodobé ciele dopravnej politiky Slovenska, regiónu V4 a EÚ
  • Rozvoj koľajovej dopravy, vers. životné prostredie, urbanizmus a demografický vývoj – aspekty ovplyvňujúce koncepciu
  • Smart city a smart železničná doprava / BIM – jedinečná forma prípravy, realizácie a prevádzky dopravnej infraštruktúry

Diskusné fórum:

  • Integrovaná verejná osobná doprava v regióne Bratislava a Košice
  • Smart City a inteligentná železničná doprava
  • Výsledky Štúdie realizovateľnosti železničného uzla Bratislava a ako ďalej
  • Koncepcia a dlhodobé ciele správcu železničnej infraštruktúry a dopravcov na Slovensku